Tag Archives: güneş paneli

Güneş EnerJİsİnden Nasıl Elektrİk Üretİlİr?

Güneş enerjisi en önemli kaynaklardan biridir. Bunun nedeni hem sürekli enerji vermesi hem de son derece ekonomik şekilde çözümler geliştirmeye fırsat vermesidir.  Güneş enerjisi hiç kimseye ait olmayan bir enerjidir.  Bu enerji, dönüştürüldüğü zaman çok faydalı olabilir. Ucuz bir enerji çeşidi olması, ayrıca fosil kaynaklara göre daha ucuz olması nedeniyle de giderek kullanım alanı yaygınlaşan bir kaynaktır. Bunun nasıl üretildiği konusu da ayrıca teknik bakımdan önemli bir durumdur. Türkiye’de çatıya güneş paneli kurma serbest olmasıyla birlikte daha da yaygınlaşması beklenmektedir.

Güneş Elektriğini Termik Düzenekle Elde Etmek

Termik düzenekle güneş elektriği elde etme yöntemi uygulaması mümkün olan bir durumdur. Üstelik epey de faydalı bir şekilde elektrik üretimi olacaktır. Verim bakımından iyi şekilde elektrik enerjisine dönüşüm görülebilir. Termik düzenekle elektrik enerjisi elde etmek için klasik şekilde sıvının buharlaştırılması ve de buhar türbini jeneratörü elde edilmesi söz konusudur.

Güneş Elektriği Fotovoltaik Düzeneklerle Elde Etmek

Güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştüren ayrı iletken güneş pilleri, yüzeyleri farklı şekillerde görülebilen bir mekanizmadır. Bu mekanizma kare dikdörtgen, daire,  gibi maddeler aynı zamanda değişik kalınlıkta görülebilir. Fotovoltaik ilkeler doğrultusunda hazırlanan güneş pilleri elektrik gerilimine neden olacaktır. Elektrik enerjisinin kaynağı, bu şekilde güneş enerjisinden kaynaklanır. % 5 ile % 20 arasında verim söz konusu olabilir. Paralel ya da seri bağlantı olması epey önemlidir. Yüzey üzerine seri bağlanması monte edilmesini de kolaylaştıracaktır.  Bu piller sanıldığı kadar eski değildir. 1839 yılında ilk defa bulunmuştur.

 Güneş Enerjisi Nasıl Çevrilir

Basit bir mantıkla anlatılırsa bu durumda güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmek için öncelikle panelde hücrelere gerek vardır. Bu hücrelere gelen ışınlar elektrik enerjisine dönüşür.  Güneş pilleri de bu sistemin parçasıdır ve birçok çeşidi vardır.

  • Kristal silisyum
  • Amorf silisyum
  • Kadmiyum tellürid
  • Bakır indiyum diselenid
  • Optik yoğunlaştırıcımı hücreler

Teknik açıdan bu sıralanan pil türlerinin kendilerine özel şekilde detaylara sahiptir.  Bu detaylar ayrıca kullanım yeri gibi durumlar bakımından da önem gösterir. Günümüzde artık birçok yerde güneş enerjisinden yararlanmak üzere piller üretilmektedir. Giderek daha fazla bir alanda yayılması, kullanım özelliklerinin de epey faydalı olması nedeniyle geniş bir alanda görülecektir.

 Güneş Enerjisi Sistemi Nasıl Kurulur?

Her sistemin bir kuruluş şekli vardır. Söz konusu güneş enerjisi sistemi olunca da yine aynı şekilde bir durum görülecektir. Güneş enerjisinin dönüşmesi ve var olan dönüşüm işlemi sonrasında panellerden gereken yerlere aktarım olur. Şebeke bağlantısı bu noktada önemli bir aşamadır. Teknik açıdan şebekenin uzatılması karışık bir durumdur. Güneş enerjisinin faydası açısından akülerden de yararlanmak mümkündür. Bu noktada güneş enerjisi sistemi fiyatları da gündeme gelecektir. Bu fiyatlandırma birçok açıdan değişken bir duruma işaret de edebilir. Çünkü işlem detayları dışında teknik özelliklerin de önemli olduğunu eklemek gerekir.